Privacyverklaring


Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
De Stichting Erfgoed Werf Gusto is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Hofakkersweg 22
7875 BB
Exloo

Bedrijfsregistratie: Stichting Erfgoed Werf Gusto
Kamer van Koophandel: 68110979

Waar slaan we uw gegevens op?
De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen de Stichting Erfgoed Werf Gusto.

We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten de Stichting Erfgoed Werf Gusto voor marketingdoeleinden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang:
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met de Stichting Erfgoed Werf Gusto, die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op correctie:
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. Als u lid  bent, kunt u uw persoonsgegevens aanpassen op uw Accountpagina.

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door Stichting Erfgoed Werf Gusto verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

* u hebt een lopende zaak met de klantenservice
* u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
* u hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij de Stichting Erfgoed Werf Gusto, ongeacht de betalingswijze

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u:
* de instructies volgen in elke marketingmail
* de instellingen van uw Account aanpasse

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of uw rechten.


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019